Bộ quy tắc ứng xử trên môi trường mạng sắp được thực thi

757
Bộ quy tắc ứng xử trên môi trường mạng sắp được thực thi

Đề án về bộ quy tắc ứng xử trên mạng Internet đã được trình Thủ tướng Chính phủ và quyết tâm ra mắt vào năm 2020. Hãy cùng IFU tìm hiểu xem đó là những quy tắc nào nhé !

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng hồi tháng 4 cho biết ông đã trả lời các câu hỏi của đảng về quy tắc ứng xử trên mạng xã hội tại phiên chất vấn Quốc hội vào sáng ngày 9 tháng 11. Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng. “Khi đó, chính phủ đã đạt được thỏa thuận về nội dung; và yêu cầu bộ xem xét thêm các vấn đề liên quan đến quyền phân phối. Trong tuần này, bộ sẽ đưa ra khuyến nghị với chính phủ về quyền phân phối. Tất nhiên, năm 2020, các quy “Quy tắc ứng xử trên không gian mạng sẽ được ký kết”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nói.

Các vấn đề liên quan đến bộ quy tắc ứng xử

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cũng nêu rõ vấn đề bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Bộ Ngoại giao rất chú trọng đến vấn đề này và đưa vào Bộ quy tắc ứng xử. Cụ thể, nội dung của “Quy tắc ứng xử” nêu rõ người sử dụng; cung cấp dịch vụ trên không gian mạng phải tuân thủ pháp luật Việt Nam; tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, vì đây là quyền của trẻ em.

Các vấn đề liên quan đến bộ quy tắc ứng xử

Ông Nguyễn Mạnh Hùng trong lần phát biểu tại quốc hội

Cụ thể, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu người sử dụng mạng xã hội; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng hướng dẫn, giáo dục trẻ em và thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ định Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì đề án :” Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh và sáng tạo trên môi trường Internet giai đoạn 2020-2025″.

Phụ huynh cũng cần có trách nhiệm

Đề án đã đưa ra những giải pháp cơ bản để giải quyết vấn đề như là tạo lập một đầu mối duy nhất trên không gian mạng. Để tiếp nhận các phản ánh nội dung liên quan đến xâm phạm trẻ em. Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo;  phân tích dữ liệu lớn để phát hiện sớm và chủ động ngăn chặn; chọn lọc và gỡ bỏ những nội dung xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

Các đại biểu phát biểu về bộ quy tắc ứng xử

Bộ quy tắc ứng xử trên môi trường mạng sắp được thực thi

Đồng thời, trang bị bộ kỹ năng số cơ bản cho trẻ em bao gồm giáo dục nhận thức về môi trường mạng; kỹ năng trẻ em có thể tự bảo vệ mình; tự nhận diện các nguy cơ trên môi trường mạng và có hành động thích hợp. “Hiện nay, đề án này đã được trình Thủ tướng Chính phủ và chắc chắn sẽ được ban hành trong năm 2020 này”, Bộ trưởng Bộ TT&TT khẳng định.

Cũng liên quan tới các bộ quy tắc ứng xử trong xã hội; Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng; giáo dục con người là bắt đầu từ gia đình nên Bộ này đang cùng các bộ; ngành khác tham mưu để ban hành các văn bản. Liên quan đến công tác gia đình có bộ tiêu chí ứng xử gia đình, liên quan đến trường học thì Bộ Văn hóa – Thể thao & Du lịch và Bộ Giáo dục & Đào tạo tham mưu cho Chính phủ ban hành một đề án liên quan đến giáo dục đạo đức lối sống ở trường học.

Trích nguồn: 24h.com.vn

Tuyết Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *