Kỹ năng giao tiếp có vai trò quan trọng và cần thiết trong cuộc sống

745

Giao tiếp là một kỹ năng mềm đối với mọi đối tượng là cơ bản và rất cần thiết. Do đó kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống có vai trò là vô cùng quan trọng.

Kỹ năng giao tiếp được rút ra từ thực tế hàng ngày; là tập hợp các quy tắc, nguyên tắc để giúp truyền thông tin một cách hiệu quả nhất đến mọi người.

Giao tiếp là điều kiện tất yếu của cá nhân và xã hội khi tồn tại

Vè vai trò của kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống; đầu tiên phải kể đến đây là một điều kiện tồn tại bắt buộc của cá nhân và xã hội.

– Giao tiếp là điều kiện tồn tại của con người. Con người không thể phát triển nếu không có giao tiếp với người khác.

– Xã hội luôn là một cộng đồng có liên kết với nhau, sự ràng buộc; do đó sẽ không có sự tồn tại của xã hội nếu không có giao tiếp.

– Giúp mỗi người trong chúng ta có thể xác định được các mức độ nhu cầu, vốn sống, tư tưởng, tình cảm, kinh nghiệm…Là vai trò của kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống. Dựa vào các đối tượng giao tiếp, nhờ đó mà chủ thể giao tiếp đáp ứng kịp thời; phù hợp với mục đích và nhiệm vụ giao tiếp.

Giao tiếp là nhu cầu sớm nhất của con người từ khi tồn tại đến khi mất đi

– Từ khi con người mới sinh ra đã cần giao tiếp để thỏa mãn những nhu cầu của bản thân.

–Con người phải có một cái tên, và phải có phương tiện để giao tiếp; là điều kiện cần để tham gia vào các quan hệ xã hội, giao tiếp với người khác.

Kỹ năng giao tiếp là kỹ năng cần thiết cho cá nhân mỗi người

– Việc đào tạo, trang bị tri thức,… phải có giao tiếp mới tồn tại được.

– Tiếng nói và ngôn ngữ là một phương tiện quan trọng để giao tiếp của con người. Một đặc trưng quan trọng riêng biệt chỉ có con người mới có.

– Vai trò của kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống là kích thích đối tượng giao tiếp hoạt động; giúp con người  truyền đạt kinh nghiệm, thuyết phục. Ngoài ra, kỹ năng giao tiếp giúp giải quyết các vấn đề trong học tập; sản xuất kinh doanh, thỏa mãn các nhu cầu của bản thân.

– Qua giao tiếp giúp con người hiểu biết lẫn nhau; liên hệ với nhau và làm việc cùng nhau.

Giao tiếp giúp gia nhập vào các mối quan hệ; lĩnh hội nền văn hóa, đạo đức, chuẩn mực xã hội

– Trong quá trình giao tiếp để phù hợp với các chuẩn mực xã hội, quan hệ xã hội; thì cá nhân điều chỉnh, điều khiển hành vi của mình. Thông qua giao tiếp sẽ phát huy những mặt tích cực và hạn chế những mặt tiêu cực.

– Cùng với hoạt động giao tiếp sẽ biến những kinh nghiệm đó thành vốn sống; con người sẽ tiếp thu nền văn hóa, xã hội, lịch sử. Kinh nghiệm của bản thân hình thành và phát triển trong đời sống tâm lý. Đồng thời góp phần vào sự phát triển của xã hội.

– Nếu con người trong xã hội mà không giao tiếp với nhau thì sẽ không có một xã hội tiến bộ, con người tiến bộ.

Kỹ năng giao tiếp tốt sẽ giúp bạn thành công trong cuộc sống

– Nếu cá nhân không giao tiếp với xã hội; sẽ không biết phải làm những gì để cho phù hợp với chuẩn mực xã hội. Cá nhân này sẽ rơi vào tình trạng cô đơn; cô lập về tinh thần và đời sống sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

– Trong khi giao tiếp với mọi người truyền đạt cho nhau những tư tưởng; tình cảm, tạo điều kiện để tiếp thu được những tinh hoa văn hóa nhân loại. Còn hướng dẫn bạn biết cách ứng xử sao cho phù hợp với chuẩn mực xã hội.

Thông qua giao tiếp con người hình thành năng lực tự ý thức

– Vai trò của kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống thể hiện rõ ràng; qua việc con người nhận thức đánh giá bản thân mình. Dựa trên cơ sở nhận thức đánh giá người khác thông qua giao tiếp. Từ đó nâng cao khả năng tự giáo dục và nỗ lực và phấn đấu; tự hoàn thiện mình, phát huy những mặt tích cực và hạn chế những mặt yếu kém.

– Tự ý thức là điều kiện trở thành chủ thể hành động độc lập, chủ thể xã hội.

– Nếu không giao tiếp cá nhân đó sẽ không biết những gì mình làm có được xã hội chấp nhận không. Những việc đấy có đúng với những gì mà xã hội đang cần duy trì và phát huy hay không.

Vai trò của kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống là không thể phủ nhận. Tuy nhiên để có thể giao tiếp hiệu quả; đem lại thành công thì mỗi người cần phải rèn luyện một cách nghiêm túc thật sự.

Trích dẫn từ kyna.vn

Thùy Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *