Tổng cục Môi trường: đưa ra các giải pháp ô nhiễm môi trường

790

Giai đoạn từ năm 2021-2025, Tổng cục Môi trường bắt đầu đề ra các chương trình và giải pháp tập trung xử lý về các vấn đề về chất thải rắn; đặc biệt là tập trung vào chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày. Từ đó đưa ra các biện pháp tốt nhất để giải quyết các vấn đề về ô nhiễm không khí; ô nhiễm nước; chủ động phát động và phòng ngừa kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm tới các hệ thống môi trường tự động và hiện đại.

Đây cũng chính là chỉ đạo của Thứ trưởng bộ Tài nguyên và Môi Trường Võ Tuấn Nhân tại buổi làm việc với các cơ quan chức năng và Tổng cục môi trường vào ngày 26/1 vừa qua.

Giải quyết nhanh gọn những vấn đề môi trường hiện hữu

Đại diện của Tổng cục Môi trường cho biết rằng; theo nhận định tình hình quốc tế và trong nước cho thấy rằng; thế giới đã thực sự bước vào cuộc cách mạng mang tên công nghiệp 4.0; xu hướng các quốc gia phụ thuộc lẫn nhau ngày càng trở nên sâu sắc; đặc biệt đối với một quốc gia đang có nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam hiện nay.

Nước ta đứng trước nguy cơ trở thành bãi thải công nghệ đen; lạc hậu và ô nhiễm của thế giới nếu không có giải pháp chủ động phòng ngừa và kiểm soát. Trong khi đó, ở trong nước, môi trường vẫn đã và đang chịu áp lực lớn từ các nguồn ô nhiễm môi trường gia tăng nhanh về số lượng; quy mô và mức độ tác động.

Đại diện của Tổng cục Môi trường và Thủ tướng

Về quản lý chất thải rắn

Về quản lý chất thải rắn, tập trung nghiên cứu; đề xuất giải pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại các thành phố lớn trực thuộc Trung ương và các đô thị đặc biệt; Xây dựng, hoàn thiện và ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật về thu gom; vận chuyển và xử lý rác thải; các quy định về phương pháp định giá dịch vụ xử lý rác thải; trước mắt áp dụng thí điểm tại các thành phố lớn trực thuộc Trung ương và tại các đô thị đặc biệt; trên cơ sở đó hoàn thiện và trình ban hành áp dụng trên cả nước. Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện Chương trình về thu gom; phân loại rác thải tại nguồn. Công bố các Danh mục công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt khuyến khích áp dụng theo quy định. Xây dựng quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia trong, trong đó có nội dung về định hướng vị trí; quy mô các khu xử lý chất thải rắn; chất thải nguy hại tập trung cấp vùng, cấp quốc gia.

Giải quyết ô nhiễm không khí

Giải quyết ô nhiễm không khí, Tổng cục sẽ triển khai các giải pháp đề ra tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, như: Xây dựng và trình ban hành Kế hoạch quốc gia quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025; Rà soát, hoàn chỉnh hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về môi trường đối với khí thải công nghiệp; khí thải của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở Việt Nam…Để đảm bảo chất lượng môi trường; Tổng cục Môi trường sẽ đánh giá sức chịu tải của môi trường nước mặt và xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt đối với một số sông liên tỉnh như sông Cầu; Nhuệ, Đáy, Vu Gia – Thu Bồn, Đồng Nai và một số sông liên tỉnh khác.

Đảm bảo mảng xanh cho phát triển bền vững; Tổng cục Môi trường xác định; bảo vệ; phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng; mở rộng diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên, di sản thiên nhiên. Tăng cường kiểm soát tác động tiêu cực của các dự án, hoạt động kinh tế tới thiên nhiên, đa dạng sinh học.

Tổng cục Môi trường: Xử lý ô nhiễm không khí và rác thải

Cụ thể hóa chỉ tiêu Nghị quyết 06 của Chính phủ vào kế hoạch

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 06 về ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24 -NQ/TW “Về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”. Thứ trưởng yêu cầu, Tổng cục Môi trường đưa các chỉ số; mục tiêu trong Nghị quyết 06 vào kế hoạch hành động của Tổng cục trong thời gian tới.

Đặc biệt lưu ý đến việc xử lý ô nhiễm nguồn nước, Thứ trưởng yêu cầu, việc đánh giá sức chịu tải của các lưu vực sông phải làm ngay trong năm 2021; có đề xuất dự án xử lý ô nhiễm môi trường ở Bắc Hưng Hải. Để trả lại màu xanh cho các dòng sông; Thứ trưởng nhấn mạnh; phải tập trung quản lý nước thải. Đồng thời, chủ động phòng ngừa kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm thông qua quan trắc tự động; liên tục.Theo Thứ trưởng, trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt, phải tạo được cơ chế chính sách; đồng thời hướng dẫn về quy hoạch; đầu tư; tổ chức dịch vụ đấu thầu; xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật cụ thể, rõ ràng.

Thứ trưởng cũng đề nghị, Tổng cục Môi trường chốt lại nhiệm vụ và thời gian cụ thể phải hoàn thành. Bộ sẽ ưu tiên ngân sách cho bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững.

Tổng cục Môi trường: Cụ thể hóa chỉ tiêu Nghị quyết 06 của Chính phủ

Đọc nhiều tin tức về môi trường hơn tại đây

Trích dẫn từ baotainguyenvamoitruong.vn

Phạm Minh Thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *