Yên Bái: Đề ra chương trình tăng cường bảo vệ môi trường

708

Vừa qua, tỉnh Yên Bái đã đề ra chương trình tăng cường bảo vệ môi trường; nhằm phấn đấu đưa tỷ lệ về môi trường sống của người dân ở tỉnh đến hết 2015 là 50%; hiện nay tỉnh Yên Bái đã đạt được tỷ lệ hài lòng là 31,8%.

Tỷ lệ hài lòng về môi trường ở Yên Bái còn đạt mức thấp

Trong hội thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua; tỉnh đã xác định và lập ra mục tiêu; phương hướng phát triển của tỉnh Yên Bái trong giai đoạn sắp tới với phương châm ” Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Một số đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản chưa chấp hành quy định ở Yên Bái

Hiện nay, Yên Bái là tỉnh duy nhất của cả nước đưa ra chỉ số hạnh phúc vào Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh. Qua khảo sát của người dân tỉnh Yên Bái cho thấy rằng; chỉ số hạnh phúc được đánh giá theo 3 tiêu chí. Đó là đánh giá về tuổi thọ trung bình hiện nay; sự hài lòng về cuộc sống và sự hài lòng về môi trường sống.

Hiện nay chỉ số hạnh phúc của người dân ở tỉnh Yên Bái là 53,3% nằm trong mức khá hạnh phúc. Trong đó: tỷ lệ hài về cuộc sống đạt được 40,71%.

Tiêu chí đánh giá về tuổi thọ trung bình 41,6% đánh giá tuổi của người dân Yên Bái là 70 % chiếm tỷ lệ cao nhất). Tỷ lệ hài lòng về môi trường sống đạt 31,8% (thấp nhất trong 3 tiêu chí).

Theo kết quả xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020; hiện chất lượng môi trường không khí xung quanh; môi trường nước mặt; môi trường đất tỉnh Yên Bái hiện nay cơ bản ở mức tốt. Riêng một số khu vực có hoạt động sản xuất công nghiệp tập trung; chăn nuôi quy mô trang trại; tại đầu mối giao thông đô thị đã có dấu hiệu ô nhiễm cần phải được kiểm soát và điều chỉnh kịp thời.

Nhiều giải pháp cụ thể

Trước thực tế trên, để nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân về môi trường và đưa chỉ số hạnh phúc đến năm 2025 tăng 15% so với hiện tại; Sở TN&MT tỉnh Yên Bái đã xây dựng Đề án “Tăng cường bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025”.

Theo đề án, sẽ đưa tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt 90%; tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 91%; tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 98%; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị đạt trên 93%; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn nông thôn đạt trên 50%; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%; tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường đạt 85% và tỷ lệ cơ sở sản xuất; kinh doanh.

Yên Bái: Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường đạt 85%

Đề án “Tăng cường bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025”

Ông Hồ Đức Hợp – Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái cho biết: Trong thời gian tới để nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân về môi trường Sở Tham mưu xây dựng Đề án “Tăng cường bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025”; chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 – 2025; định hướng đến năm 2030; hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 nâng mức thu gom; xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nông thôn lên trên 50%; tại đô thị lên trên 93%, hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đối với 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong địa bàn tỉnh Yên Bái.

Yên Bái: Tích cực tuyên truyền người dân hạn chế rác thải nhựa

Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của nhân dân; chủ động, tích cực tiếp nhận và giải quyết các kiến nghị; phản ánh của nhân dân về môi trường; lấy sự hài lòng của người dân về chất lượng môi trường làm thước đo hiệu quả và mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái.Song song với đó; tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm; không để phát sinh điểm nóng về môi trường; điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới.

Trong thẩm định các dự án đầu tư cần thực hiện khuyến khích; thu hút các dự án công nghệ hiện đại; thân thiện môi trường và kiên quyết không tiếp nhận dự án công nghệ cũ lạc hậu; dự án có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường.

Đọc nhiều tin tức về môi trường tại đây

Trích dẫn từ baotainguyenvamoitruong.vn

Phạm Minh Thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *